dřevostavby

Moderní montované dřevostavby jsou k nerozeznání od zděných domů

Mnohým se stále pod pojmem dřevostavba vybaví pouze dřevěná roubenka s pecí a kastlovými okny. Může se však jednat i o moderní rodinný dům, který lze dnes už jen horko těžko rozeznat od domu zděného a který navíc plní spoustu dalších užitečných funkcí. Inspirace přišla ze zahraničí.

Jak vlastně moderní montovaná dřevostavba vypadá a jak vzniká?

Montovaná dřevostavba je plnohodnotný kvalitní dům, který lze vybavit vším tím, co očekáváme v tradiční výstavbě. Jediný rozdíl je ve skladbě obvodových a příčkových stěn, které jsou tvořeny rozličným souvrstvím speciálních dřevěných desek, příslušnými izolačními materiály, parotěsnými či paropropustnými fóliemi. Zevnitř i zevně jsou následně tyto stěny natřeny omítkami a fasádními barvami, či obloženy dřevem a kamením. Výsledná novostavba tedy plně koresponduje se zděnými domy, jen s sebou navíc přináší řadu dalších výhod.

Výhody montovaných dřevostaveb

Ekologická výstavba

Zatímco na výstavbu klasického zděného domu je zapotřebí spousty energie, a to nejen při samotné výrobě stavebních materiálů, ale i při následné složité manipulaci díky jejich velké objemové hmotnosti,  u dřevostaveb je kladen důraz na ekologičnost v podobě maximálního využívání přírodních zdrojů a bezodpadové montáži – konstrukční materiály jsou předpřipravovány ve výrobních halách do potřebných rozměrů.

Dřevo a stavby

Rychlá montáž

Díky tomu, že materiály potřebné na výstavbu montovaných dřevostaveb jsou lehké a řádně předpřipravené, montáž celého domu je možné zvládnou během pěti až sedmi týdnů. To se pozitivně podepisuje i na výsledné ceně domu.

Nízká cena

Méně času, potřebného na výstavbu, souvisí s menším počtem odpracovaných hodin dělníků strávených na staveništi. A právě náklady na pracovníky tvoří vždy velmi značnou položku v cenovém rozpočtu každé novostavby.  Tady a nikde jinde se skrývá tajemství nízké ceny montovaných dřevostaveb.

Hospodárný provoz montovaných dřevostaveb

Na životní prostředí bere ohled montovaná dřevostavba i při svém následném provozu. Je stavěna tak, aby byla co nejméně energeticky náročná, což se pozitivně projevuje na malé spotřebě energie potřebné na vytápění. Často jsou difúzně uzavřené dřevostavby vybaveny také rekuperační jednotkou, která zajišťuje řízené větrání.  V létě i v zimě je tedy v domě neustále čerstvý vzduch bez nutnosti větrání okny, z kterých by jinak zbytečně unikal (zima) či byl naopak vpouštěn (léto) teplý vzduch.

Dnes již není potřeba se kvůli vlastnímu domu enormně zadlužovat. Montovaná dřevostavba vám zajistí kvalitní bývání za velmi rozumnou cenu a co víc, díky ušetřeným penězům si budete moci více užívat také svůj volný čas.


Posted in Architekti, Montované dřevostavby.