dům

Začínáme se stavbou montovaného domu

Rozhodne-li se někdo pro bydlení v montovaném domě, záhy zjistí, že se rozhodl správně, protože stavba mu doslova vyroste před očima. Stavba někdy připomíná zrychlený film. Vynikající tepelná a zvuková izolace přispívá ke kvalitě bydlení a prospívá naší peněžence.

Současné montované stavby mají vysokou úroveň a klasickým stavbám silně konkurují. Zatím ale platí, že u nás dávají lidé zatím stále přednost klasickým stavbám. Oběma typům staveb je společné především martyrium spojené s úředním šimlem při vyřizování  všech administrativních dokladů před zahájením stavby.

Rozhodnutí po zralé úvaze

Zájemci o montované stavby  mají několik  možností při rozhodování o tom, jaký typ montované stavby zvolí. Zda s lehkou konstrukcí na bázi dřeva, nebo s masivní konstrukcí na bázi betonu. Jejich volbu ovlivňují jednak potřebné finanční náklady na stavbu a jejich dostupnost, ale také místo, kde bude stavba stát a jaká volba padne na materiál pro konstrukci a obvodové zdi.

Konstrukce  montovaných domů může být zděná, betonová, dřevěná nebo ocelová.  Například dřevostavby tvoří dřevěný nosný rám, v němž jsou osazeny tepelné izolace. Z obou stran jej oplášťují desky: z vnější strany velkorozměrové sádrovláknité, z vnitřní strany pak třeba sádrokartonové.

Příprava pro stavbu

Pro montovanou stavbu je nutné připravit základ. Správný a rovinný základ usnadní  další výstavbu, což platí i pro montované domy, takže jejich stavba může pokračovat bez jakýchkoli dalších zásahů do základů a jejich úprav.

Jakmile jsou zhotovené základy domu, nebo podzemní část stavby, nadchází chvíle pro dodávku stavebnice. Hned jak je k dispozici, ukotví se obvodové zdi, potom se montují vnitřní příčky, osazují okna a dveře, pokud již nejsou zabudované od výrobce a následuje krov. Vzápětí se stavba uzavře střechou. To vše je otázka několika dnů. V hrubé stavbě se následně podle projektu instalují potřebné rozvody podle typu domu, tedy elektřiny, vody, plynu, pro telefon či internet apod.

Jakmile jsou rozvody na svém místě, montuje se topení a podlahy a upravuje se povrch stěn a stropů. Nakonec přijdou na řadu obklady a dlažba v sociálním zázemí, vstupních halách či kuchyních.

Za několik týdnů je montovaný dům připraven  k nastěhování.

montovaný dům

Výhody a nevýhody montovaných domů

– K výhodám montovaných domů patří především  časová nenáročnost na vlastní stavbu, záruka pevné ceny při zadávání stavby a dodávka a montáž od jednoho dodavatele. Zájemci si mohou prohlédnout vybraný typ domu v jeho vzorové verzi. Domy se montují celoročně, vyznačují se  finančními a energetickými úsporami a nabízejí i větší obytný prostor, protože jsou jejich obvodové stěny poměrně tenké, ale tepelně skvěle izolované.

– Za určitou nevýhodu lze považovat skutečnost, že jsou montované domy  shodné, takže mají své „klony“.  Dispozice dané projektem se nemění, i když podle odborníků  nestojí technologicky nic v cestě realizovat jakoukoli vnější tvarovou podobu domu i libovolné dispoziční řešení. Platí to i o fasádě, která může být jak z minerální omítky, tak z jiných obkladů a obezdívek.

 


Posted in Montované dřevostavby.